TOPlist

Pomáháme našim zákazníkům.

Jak funguje práce se vzory?

Po zakoupení produktu Právník Snadně obdržíte přihlašovací údaje, kterými se přihlásíte na stránkách www.snadne.cz . Po přihlášení se vám objeví v pravém horním rohu menu pro administraci Vašeho účtu. Po kliknutí na položku „Vzory“ vstupujete do sekce vzorů, kde máte k dispozici desítky různých vzorů smluv a dohod, které můžete editovat a různě zpracovávat.

Máte možnost vybrat si ze seznamu vzorů, nebo můžete zvolit vyhledávání vzoru dle klíčového slova. Po vybrání vzoru kliknete na titulek vzoru. Text celého vzoru se vám zobrazí včetně poznámek k vzoru.

Modře označené části vzoru si upravíte dle vlastních potřeb. Po upravení vzoru máte možnost si vzor uložit. Zvolíte funkci „Uložit jako“ – zobrazí se vám dialogové okno, kde si Vámi upravený vzor přejmenujete dle vlastních potřeb a následně po kliknutí na „Ok“ vzor uložíte.

Takto uložený vzor následně naleznete v rubrice „Vzory“ v kolonce „Moje vzory“, kde máte takto uložený vzor vždy po ruce a k okamžitému použití k dalším úpravám nebo k tisku.

Tisk vzoru provedete pomocí funkce „Tisk“. Vzor se vám zobrazí v pdf formátu, kde vidíte přesnou podobu dokumentu, jak bude po vytisknutí vypadat. Tisk dále provádíte z pdf souboru.

Dokument samozřejmě máte možnost uložit si i do svého PC v kanceláři. Ukládání dokumentu se provádí pomoci funkce „Tisk“, kde po zobrazení dialogového okna zvolíte „Uložit soubor“. Soubor se uloží ve formátu pdf.